Субота, 04.07.2020, 11:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Вітаємо на сторінці Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка

Кіно-, телеоператорство

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «КІНО-, ТЕЛЕОПЕРАТОРСТВО»

9 КЛАСІВ

 

 

 

 

 

 

 

Вступне випробування проводиться в два етапи:

Перший етап – самостійно виконані творчі роботи – визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначенних екзаменаційних вимог.

Другий етап – співбесіда – визначає загальнокультурний рівень абітурієнта і його знання на рівні базової загальної освіти.

Екзамен з фаху оцінюється за 200-бальною шкалою. Оцінки оголошуються після закінчення екзамену.

Мета творчого конкурсу: відбір перспективних, схильних до образного кінематографічного мислення абітурієнтів, здібних висловлювати в звукозоровій формі свої художні задуми.

На творчий конкурс подаються:

 • 10 (десять) фотографій, виконаних самостійно в жанрах:
  • Пейзаж (2 фото).
  • Репортаж (2 фото).
  • Портрет (2 фото).
  • Архітектура (2 фото).
  • Натюрморт (2 фото).
 • Коротка розповідь (оповідання) «Про подію яка мене вразила».

Екзаменаційні вимоги до складання ПЕРШОГО етапу екзамену.

Завчасно, не пізніше ніж за 3 дні до екзамену, абітурієнт представляє власні фотороботи і оповідання оформлені у вигляді папки формату А4 з зазначеними персональними даними (ПІБ, адреса, телефон).

Вимоги до фоторобіт:

 • композиційна цілісність та завершеність;
 • цікаве художнє рішення;
 • висока якість.

Роботи приймаються в друкованому вигляді – формат  20х30 см.

На звороті кожної фотороботи абітурієнт вказує марку фотоапарата, характеристики об’єктива (світлосила, фокусна відстань), співвідношення діафрагми і витримки.

До робіт додається СD диск з оригінальними файлами поданих фотографій в цифровому вигляді або негативи для підтвердження авторства.

 

Вимоги до оповідання: абітурієнт повинен якомога повніше розкрити задум і драматизм події в образній творчій формі. Об’єм роботи: 1–2 сторінки формату А4 друкованого тексту, шрифтом Arial, 14 пт.

Екзаменаційні вимоги до складання ДРУГОГО етапу екзамену.

Співбесіда проводиться з кожним абітурієнтом індивідуально. В ході співбесіди з’ясовується творчі здібності, відповідно обраної спеціалізації.

Абітурієнт повинен дати роз’яснення, щодо кожної  представленої фотороботи.

Під час співбесіди з’ясовується рівень:

1. Природних здібностей та загальнокультурного рівня абітурієнта:

- образне мислення

- уява і творче бачення оточуючого світу

- відчуття гармонії та ритму

2. Знань базового шкільного курсу з геометрії, фізики (розділи: механіка, електрика, магнетизм, оптика), хімії, української та світової літератури, історії образотворчого мистецтва, театру, музики.

3. Знань основ фотографії та історії виникнення фотографії, кіно та телебачення.

Перед вступним іспитом проводиться консультація щодо проведення співбесіди.

Критерії оцінювання

Організаційні вимоги до вступного іспиту

Не пізніше, ніж за 3 дні до дня вступного іспиту, представити на розгляд:

а) 10 фоторобіт у друкованому вигляді (формат 20х30) виконаних самостійно в 5-ти жанрах: портрет, репортаж, пейзаж, архітектура, натюрморт (по 2 фото).

Критерії оцінювання фоторобіт:

 • композиційна цілісність та завершеність;
 •  цікаве художнє рішення;
 • змістовність, яскравість події;
 •  висока якість і технічне виконання.

б) авторське оповідання на вільну тему

Критерії оцінювання оповідання:

 • розкриття творчого задуму;
 • драматургічні правила (зав’язка, розвиток, кульмінація, розв’язка);
 • здатність формулювати думки, вміння розповісти про подію;
 •  уміння донести зміст оповідання літературною мовою.

Співбесіда

Критерії оцінювання співбесіди:

 • з’ясування мотивації вступу до коледжу культури;
 • виявлення рівня загальної культури абітурієнта;
 • базового рівня загальноосвітніх знань, необхідних для обраного фаху;
 • розуміння студентом специфіки майбутньої професії.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Азарин В. От замысла до экрана. – М., 1995.
 2. Александров Г. Эпоха и кино. – М., 1983
 3. Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма. – М.:, 1980.
 4. Аристарко Г. История теорий кино. – М., 1966.
 5. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М., 1960.
 6. Базен А. Что такое кино? – М., 1972
 7. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2001.
 8. Богомолов Ю. Ищите автора! Искусство быть кинозрителем. – М.,
 9. Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно. – К., 1989.
 10. Головня А. О кинооператорском мастерстве. – М., 1970.
 11. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ. – М., 2001
 12. Дворниченко О.Й. Гармония фильма. – М., 1982. .
 13. Довженко О.П. Твори: В 5 – ти  тт., – К., І983.
 14. Історія українського радянського кіно в 3-х  т.т.1-2. – К., 1986-1987.
 15. Иванов-Вано Й. Кадр за кадром. – М., 1980.
 16. История советского кино. В 4-х тт. – М., 1969-1973.
 17. Лэнгфорд М. Библия фотографи. – М.: Эксмо, 2009.
 18. Фізика /програма базової середньої школи/. Розділи: оптика, світло, електрика.
 19. Юткевич С. Кино - это правда 24 кадра в секунду. – М., 1974.

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «КІНО-, ТЕЛЕОПЕРАТОРСТВО»

11 КЛАСІВ

Вступне випробування проводиться в два етапи:

Перший етап – самостійно виконані творчі роботи – який визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначенних екзаменаційних вимог.

Другий етап – співбесіда – визначає загальнокультурний рівень абітурієнта і його знання на рівні повної загальної освіти.

Екзамен з фаху оцінюється за 200-бальною шкалою. Оцінки оголошуються після закінчення екзамену.

Мета творчого конкурсу: відбір перспективних, схильних до образного кінематографічного мислення абітурієнтів, здібних висловлювати в звукозоровій формі свої художні задуми.

На творчий конкурс подаються:

 • 10 (десять) фотографій, виконаних самостійно в жанрах:
  • Пейзаж (2 фото).
  • Репортаж (2 фото).
  • Портрет (2 фото).
  • Архітектура (2 фото).
  • Натюрморт (2 фото).
 • Коротка розповідь (оповідання) «Про подію яка мене вразила».

Екзаменаційні вимоги до складання ПЕРШОГО етапу екзамену.

Завчасно, не пізніше ніж за 3 дні до екзамену, абітурієнт представляє власні фотороботи і оповідання оформлені у вигляді папки формату А4 з зазначеними персональними даними (ПІБ, адреса, телефон).

Вимоги до фоторобіт:

 • композиційна цілісність та завершеність;
 • цікаве художнє рішення;
 • висока якість.

Роботи приймаються в друкованому вигляді – формат  20х30 см.

На звороті кожної фотороботи абітурієнт вказує марку фотоапарата, характеристики об’єктива (світлосила, фокусна відстань), співвідношення діафрагми і витримки.

До робіт додається СD диск з оригінальними файлами фотографій в цифровому вигляді або негативи для підтвердження авторства.

 

Вимоги до оповідання: абітурієнт повинен якомога повніше розкрити задум і драматизм події  в образній творчій формі. Об’єм роботи: 1–2 сторінки формату А4 друкованого тексту, шрифтом Arial, 14 пт.

Екзаменаційні вимоги до складання ДРУГОГО етапу екзамену.

Співбесіда проводиться з кожним абітурієнтом індивідуально. В ході співбесіди з’ясовується творчі здібності, відповідно обраної спеціалізації.

Абітурієнт повинен дати роз’яснення, щодо кожної  представленої фотороботи.

Під час співбесіди з’ясовується рівень:

1. Природних здібностей та загальнокультурного рівня абітурієнта:

- образне мислення

- уява і творче бачення оточуючого світу

- відчуття гармонії та ритму

2. Знань курсу повної загальної освіти з геометрії, фізики (розділи: механіка, електромагнетизм, фізична та геометрична оптика), хімії, української та світової літератури, історії образотворчого мистецтва, театру, музики.

3. Знань основ фотографії та історії виникнення фотографії, кіно та телебачення.

Перед вступним іспитом проводиться консультація щодо проведення співбесіди.

Критерії оцінювання

Організаційні вимоги до вступного іспиту

Не пізніше, ніж за 3 дні до дня вступного іспиту, представити на розгляд:

а) 10 фоторобіт у друкованому вигляді (формат 20х30) виконаних самостійно в 5-ти жанрах: портрет, репортаж, пейзаж, архітектура, натюрморт (по 2 фото).

Критерії оцінювання фоторобіт:

 • композиційна цілісність та завершеність;
 •  цікаве художнє рішення;
 • змістовність, яскравість події;
 •  висока якість і технічне виконання.

б) авторське оповідання на вільну тему

Критерії оцінювання оповідання:

 • розкриття творчого задуму;
 • драматургічні правила (зав’язка, розвиток, кульмінація, розв’язка);
 • здатність формулювати думки, вміння розповісти про подію;
 •  уміння донести зміст оповідання літературною мовою.

Співбесіда

Критерії оцінювання співбесіди:

 • з’ясування мотивації вступу до коледжу культури;
 • виявлення рівня загальної культури абітурієнта;
 • рівня знань повної загальної освіти, необхідних для обраного фаху;
 • розуміння студентом специфіки майбутньої професії.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Азарин В. От замысла до экрана. – М., 1995.
 2. Александров Г. Эпоха и кино. – М., 1983
 3. Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма. – М.:, 1980.
 4. Аристарко Г. История теорий кино. – М., 1966.
 5. Арнхейм Р. Кино как искусство. – М., 1960.
 6. Базен А. Что такое кино? – М., 1972
 7. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії. – К., 2001.
 8. Богомолов Ю. Ищите автора! Искусство быть кинозрителем. – М.,
 9. Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно. – К., 1989.
 10. Головня А. О кинооператорском мастерстве. – М., 1970.
 11. Голубовский Б.Г. Наблюдение, етюд, образ. – М., 2001
 12. Дворниченко О.Й. Гармония фильма. – М., 1982. .
 13. Довженко О.П. Твори: В 5 – ти  тт., – К., І983.
 14. Історія українського радянського кіно в 3-х  т.т.1-2. – К., 1986-1987.
 15. История советского кино. В 4-х тт. – М., 1969-1973.
 16. Лэнгфорд М. Библия фотографи. – М.: Эксмо, 2009.
 17. Фізика /програма повної середньої школи/. Розділи: оптика, світло, електрика.
 18. Юткевич С. Кино - это правда 24 кадра в секунду. – М., 1974.
Меню сайта
Новини
Пошук
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Соціальні мережі
Слайдшоу